JEFFS MISSION IN THE BALTIC

Monday, December 12, 2011

LAST LETTER OF MISSION 12/12/11


Nu va,

Aš nelabai žinau ką galvoti dabar. Sunkų man suprast kad šiandien yra mano pasuktinas pasiruošimo diena Lietuvoje. Tikrai nesąmona kad aš busiu Amerikoje Penktadienį. Aš esu labai labai dėkingas jums visiems už jūsų meilę ir gerumą. Tikrai jūsų palaikymas man esant čia yra labai nuostabus. Aš turiu nuostabią Šiemą. Ačiū labai už jūsų palaikymą!

Tai šią savaitę labai greitai prabėgo. Mes buvome labai užimti. Mes turėjome daug susitikimų ir ištikrujų mes praleidome labai gerą laiką. Aš myliu labai savo porininkus. Manau kad jie bus tikram draugams po misijos.

Nu šią savaitę mes susitikome su Romu ir su Raimonda. Romas- Jam gerai sekasi skaityti Mormono Knygą. Mes Kalbėjome su juo apie krikšto pokalbio klausimus. Jis labai teisingai ir gerai atsake tuos klausimus, bet dar yra sunkų jam tikėti kad Jėzus yra musų Gelbėtojas ir, kad mes galetume bendrauti su Dievu per maldą. Bet vistiek viskas tvarkioje su juo kol kas. Aš manau kad jis nebus pasikrikštytas šią ateinančią šeštadienį. Bet matysime. Mes žaidėme kresinį su juo šeštadieno vakarą. Tai buvo labai labi smogų. Mes žaidėme mokykloje ir aikštele buvo labai seni. Jis su jo draugais žaideme prieš mus (Amerikiečius). Mes pralaimėjome. Bet vistiek buvo smogų žaisti su jais. Dabar mano kunui labai skoda! Aš galejau daryti kaip "Slamas Dunkas" Haha buvo sunkų mokyti savęs kaip žaisti dar kartą. Yra baisai sunkų rašyti lietuviškai jums. Tai gal aš baigsiu. I'm wasting a little too much time typing in Lithuanian haha it's hard... So this week was fun I'll translate for you on Friday if you want haha. I'll end with leaving you my testimony.

Aš labai esu dekingas už šią galimybę tarnauti čia Lietuvoje, tarp šitų žmonių. Jie yra labai nuostabi žmones. Aš labai myliu juos. Buvo sunkų man pasidalinti savo liudijamą bažnyčioje. Nes buvo mano pasuktinas kartas tai daryti. Gerai mano liudijimas... Aš tikrai žinau kad šia bažnyčia yra Dievo Tikroji bažnyčia zemeje ir kad Burinukas Džosefas Smitas sugrąžino ją į žemę per Dievo galią. Žinau Tomas S. Monsonas yra Dievo pašauktas pranašas mūsų dienomis. Žinau kad Jėzus yra Kristus kad jisai yra mūsų Išperkejas ir Išganytojas. Jis kentėjo dėl mūsų nuodėmių. Per Jo apmokėjimą mes tampame švariais. Dievas atsako į mūsų maldas. Jis yra mūsų mylintis Tėvas Danguje. Jis nori kad mes būtume laimingi šiame gyvenime. Laikydami Dievo įsakymų mes gauname palaiminimus. Šitoje evangelijoje yra nesibaigiančius laimės ir džiaugsmas. Aš myliu jus visus :)! Aš visa tai sakau, Kristaus vardu, amen.

Love you guys!!!! See you Friday :)


-Elder Jeffrey John Manning

No comments:

Post a Comment